อนุทิน 12639 - Ka-Poom

Ka-Poom

ปณิธาน ๓ ประการที่ท่านพุทธทาสขอฝากไว้ให้กับอนุชน

การทำความเข้าใจระหว่างศาสนา

      ยังจะต้องมีหลายศาสนา

      ต้องทำความเข้าใจเพื่อร่วมมือกัน

      ทำการช่วยมนุษยชาติ

      อย่าเปรียบเทียบเพื่อหาความแตกแยก

      ถึงยุคหนึ่งจะมีเพียงศาสนาเดียว

เขียน 22 Jun 2008 @ 21:05 ()


ความเห็น (0)