อนุทิน 12638 - Ka-Poom

  ติดต่อ

ปณิธาน ๓ ประการที่ท่านพุทธทาสขอฝากไว้ให้กับอนุชน

การเข้าถึงหัวใจ ของศาสนาของตน

  • พุ. อิธัปปัจจยตา
  • ตถาตา
  • สุญญตา

     ซึ่งนำไปสู่ไม่เห็นแก่ตัวทุกระดับ

     ซึ่งเป็นจุดมุ่งของทุกศาสนา

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)