อนุทิน #12638

ปณิธาน ๓ ประการที่ท่านพุทธทาสขอฝากไว้ให้กับอนุชน

การเข้าถึงหัวใจ ของศาสนาของตน

  • พุ. อิธัปปัจจยตา
  • ตถาตา
  • สุญญตา

     ซึ่งนำไปสู่ไม่เห็นแก่ตัวทุกระดับ

     ซึ่งเป็นจุดมุ่งของทุกศาสนา

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)