อนุทิน 12638 - Ka-Poom

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ปณิธาน ๓ ประการที่ท่านพุทธทาสขอฝากไว้ให้กับอนุชน

การเข้าถึงหัวใจ ของศาสนาของตน

  • พุ. อิธัปปัจจยตา
  • ตถาตา
  • สุญญตา

     ซึ่งนำไปสู่ไม่เห็นแก่ตัวทุกระดับ

     ซึ่งเป็นจุดมุ่งของทุกศาสนา

เขียน 22 Jun 2008 @ 21:00 () แก้ไข 22 Jun 2008 @ 21:07, ()


ความเห็น (0)