อนุทิน 126369 - ธรรมทิพย์

  ติดต่อ

ตราบใดที่พุทธศาสนิกชนยังเข้าไม่ถึงแก่นธรรม
ศรัทธาพระที่ิ"อิทธิปาฏิหาริย์" มากกว่า "เทศนาปาฏิหาริย์"
ตราบนั้น "มะเร็งศาสนา" ไม่มีวันหมดสิ้นจากแผ่นดินไทย

ธรรมทิพย์
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖


  เขียน:  

ความเห็น (0)