อนุทิน 126365 - sr

sr

โภชนาการสมวัย 

เด็กไทย เตี้ย อ้วน ผอม ไอคิวต่ำ...แก้ได้  สสส. 13 July 2556 http://www.thaipost.net/x-cite-kidz/130713/76314  ... “จุดประกายขายความคิด เด็กไทยมีโภชนาการสมวัย”...
ปัจจุบันเด็กไทยไม่มีภูมิคุ้มกันทางปัญญาในการเลือกซื้ออาหาร ตัดสินใจเลือกซื้ออาหารตามความรู้สึก ตามโฆษณาชวนเชิญ เด็กไม่สามารถเลือกจากสารอาหาร จากคุณค่าทางโภชนาการ ทำให้ได้รับอาหารด้อยคุณภาพ พบว่าเด็กไทย 49.6% กินขนมกรุบกรอบที่ด้อยคุณค่า โดย 1 ใน 3 ของเด็กไทยได้รับไขมัน โซเดียม น้ำตาล เกินปริมาณที่ร่างกายต้องการ ...  ข้อมูลที่น่าสนใจพบว่า โรงเรียนที่จัดผัก-ผลไม้ให้เด็กเป็นอาหารว่างมีเด็กอ้วนน้อยกว่า 30% ส่วนโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนทำกิจกรรมจากบริษัทเครื่องดื่มน้ำอัดลม ขนมกรุบกรอบ ของหวาน จะมีเด็กอ้วนประมาณ 1.5 เท่าของโรงเรียนที่ไม่ได้รับการสนับสนุน เพียงแค่ธุรกิจ แต่โรงเรียนกำลังฆ่าเด็กโดยไม่รู้ตัว และโรงเรียนที่จำหน่ายน้ำอัดลมให้กับนักเรียนจะมีเด็กอ้วน 2 เท่าของโรงเรียนที่ไม่ได้ขาย ส่วนโรงเรียนที่ปฏิบัติกิจกรรมทางกาย 3 ครั้งต่อสัปดาห์ จะมีเด็กอ้วนน้อยกว่า 20%...

See also
สสส.เรียนรู้-ร่วมสร้าง โภชนาการสมวัยในศูนย์เด็กเล็ก  เยาวชน 13 July 2556 http://www.thaipost.net/x-cite-kidz/130713/76318 

[I applaud สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) for this work. สสส. is quite right in recognizing food according to age (or need) against the tides of  "superfood" and  "advertising". I think we should relook at what we eat and how we can improve our life and health with food.]

เขียน 13 Jul 2013 @ 05:22 ()


ความเห็น (0)