อนุทิน 126353 - ธรรมทิพย์

ธรรมทิพย์

 • ค่ำนี้ฉันไปสอนนักเรียนชั้น ม.๖ โรงเรียนสัมมาสิกขาปฐมอโศก  มีโอกาสสอบถามความเป็นอยู่ของนักเรียนจึงรู้ว่เด็กที่นี่ตื่นตั้งแต่ตีสี่ครึ่ง  เริ่มเรียนหนังสือตั้งแต่ตีห้า  ฟังธรรมก่อนฉัน
  รับประทานอาหารมื้อแรกตอนสี่โมงเช้า ทำกิจกรรม ๕ ส  เรียนฐานทักษะชีวิต
  กว่าจะได้พักอาบน้ำ 
  รับประทานอาหารเย็นในช่วงสี่โมงถึงหกโมงเย็นเข้าเรียนภาคค่ำอีกสองชั่วโมง
   เข้านอนสามทุ่ม   
 • เด็ก ๆ มีเวรประจำที่จะต้องผลัดกันทำอาหารให้คนวัด  และนักเรียนทั้งหมดรับประทาน สัปดาห์ละ ๒ มื้อ
  โดยหมุนเวียนกันรับผิดชอบ ตั้งแต่ชั้น ม.๑ - ม.๖
 • ในหนึ่งอาทิตย์จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมทำวัตรเช้าโดยตื่นตั้งแต่ตีสามครึ่ง  และทำวัตรเช้าในช่วงตีสี่่
 • ห้ามใช้โทรศัพท์  แม้แต่แท็บเลตที่รัฐบาลแจกให้ก็ไม่รับเพราะคำนึงถึงโทษภัยมากกว่าประโยชน์
 • คิดถึงเด็กทางโลก  เรียนชั้น ม.๖ ยังให้พ่อแม่ซักเสื้อผ้า รองเท้าให้  วัน ๆ เดินเสียบหูฟัง  พกพาไอแพด
  ไปโรงเรียน  แอบเล่นโทรศัพท์ขณะครูสอน  กิน สูบ ดื่่ม เสพ  อย่างเมามัน
 • "อยู่ในโลกใบเดียวกันแ้ท้ ๆ  แต่คุณค่าชีวิตช่างต่างกันเหลือเกิน"

                                                                                     ธรรมทิพย์
                                                                              ๑๒ กรกฎาคม  ๒๕๕๖


เขียน 12 Jul 2013 @ 22:13 () แก้ไข 13 Jul 2013 @ 15:17, ()


ความเห็น (0)