อนุทิน 126344 - tuknarak

  ติดต่อ

สื่อดีและไม่ดีต้องโฆษณา...

สืบเนื่องจากการประชุมผู้ทำงานด้านสื่อฯ มีวิทยากรบรรยายพิเศษ จาก สสย. คืออาจารย์เข็มพร วิรุณราพันธ์ ได้ให้ข้อมูลและสถิติในการบริโภคสื่อของเด็กและเยาวชน น่าตกใจค่ะ แต่ก็เป็นเรื่องจริงที่คนทำงานด้านสื่อฯ ต้องหาวิธีช่วยกัน สร้างภูมิกันสำหรับเด็กๆ และเยาวชน สำหรับผู้เขียนแล้ว การโฆษณาสื่อดีคือการให้กำลังใจ สนับสนุน ส่วนสื่อที่ไม่ดี ก็ต้องให้ข้อมูลและชี้ให้เห็นผลเสียของการบริโภคสื่อที่ไม่ดีเหล่านั้น

  เขียน:  

ความเห็น (0)