อนุทิน 126337 - dejavu monmon

dejavu monmon

บ่ายวันนี้ ผมตั้งข้อสังเกตว่า พวกเด็กเก่งนั้น เก่งเพราะเลียนแบบได้เหมือน หรือว่าเก่งเพราะคิดได้เอง ในวงการศึกษาเรามักสร้างแบบให้เรียนรู้ ใครเรียนรู้ได้เหมือนแบบจึงถือว่าเก่ง แต่เรามักละเลยผู้ไม่เลียนแบบ

เขียน 12 Jul 2013 @ 13:41 ()


ความเห็น (0)