อนุทิน 126336 - ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์

เขียน 12 Jul 2013 @ 13:31 ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ครูหยินได้ฤกษ์ใช้กล้องที่อาจารย์มอบให้แล้วค่ะ บังเอิญว่าได้ทำกิจกรรมปลูกป่าชายเลนร่วมกับลุกศฺษย์อาจารย์ที่ตรังด้วยค่ะ

เขียนเมื่อ 

ครูหยินอยากรู้ว่า คำศัพย์ที่ใช้ ใช้ได้หรือไม่

การนิเทศภายในของผู้บริหารตามทัศนะของครูในโรงเรียนสามจังหวัดชายแดนใต้

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กรณีศึกษาจังหวัดยะลา

Internal Supervision of Director as Perceived by Teachers in Three Southern Border

Provinces.

Office of the Basic Education Commission of Thailand

Case Study of Yala