อนุทิน 126323 - วัชราพร วงมู้ดา

สัปดาห์ที่ 9 วันที่ 8-12 เดือน กรกฎาคม 2556
สำหรับสัปดาห์ที่ 9 การเรียนการสอนเป็นไปอย่างปกติ คือแต่ละวิชาก็จะมีการสอนแทนครูประจำชั้นของนักเรียนชั้น ป. 2 ในวิชาประวัติศาสตร์ เนื่องจากครูประจำชั้นลาป่วย  และในสัปดาห์นี้ก็มีคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนปัญญานุกูล ตำบลป่าคลอก มาให้ความรู้กับนักเรียนในเรื่องต่างๆ เช่น การเต้นโยคะ การใช้ภาษามือและเรื่องต่างๆอีกมากมาย และวันพุธที่ 10 กรกฎาคม ก็ได้ไปทัศนศึกษาที่ สยามเนรมิต จังหวัดภูเก็ต โดยนักเรียนระดับชั้น ป. 4-5 และป.6 ในบางส่วน มีครูควบคุมนักเรียนทั้งหมด 15 คน ซึ่งดิฉันได้รับมอบหมายให้ควาบคุมชั้น อนุบาล 2 ในการเข้าร่วมกิจกรรมนักเรียนได้เรียนรู้ ประจำภาคทั้งหมดมี 4 ภาคโดยแต่ละภาคก้จะมีของประจำภาคให้เรียนรู้ และเข้าชมละคร ทั้งให้ความรู้และมีสาระที่มาก

เขียน 12 Jul 2013 @ 11:15 ()


ความเห็น (0)