อนุทิน 126315 - dejavu monmon

dejavu monmon

วันนี้ผมอ่านเรื่องนี้แล้วไปฟังเสียงความลี้ลับ จากนั้นจึงอ่านเรื่องนี้...และอ่านหนังสือ ๙๙ปีพุทธทาสภิกขุ : ศาสนากับฟิสิกส์ใหม่ หัวเรื่อง "ทุนนิยมเชิงพุทธฯ" เขียนโดย รศ.ดร.ปีเตอร์ เอ แจคสัน แล้วอ่านข่าวสังคมในโพสต์ทูเดย์และเรื่องนี้ ผมมีคำถามในใจหลายประการ เช่น เมื่อมองผ่านข้อเขียนของ รศ.ดร.ปีเตอร์ เอ แจคสัน กรณีพระเณรคำ ผมคล้อยตามเขาประเด็น พุทธอิงการเมืองแต่ทำไมปฏิเสธระบบเศรษฐี/เศรษฐศาสตร์/ทุนนิยม ทั้งที่ทั้ง ๒ ระบบมีดี-ชั่วไม่ต่างกันนัก, จากการฟังเสียงนักการเมืองระดับผู้นำและประเด็นทางสังคม หลายฝ่ายเรียกร้องให้นำพระเณรคำมาลงโทษให้สาสม, ระหว่างคนที่มีสถานภาพทางสังคมต่างกัน ฝ่ายหนึ่งมิติศาสนา อีกฝ่ายหนึ่งมิติการเมือง เราควรนำใครมาลงโทษก่อน ใครทำความเสียหายให้กับส่วนรวมมากกว่ากัน นอกจากนั้น ระดับผู้นำทางสังคมหากจะมีความคิดอย่างที่เสียงลี้ลับนั้น ผมคิดว่าไม่ใช่เรื่องแปลก เพราะเราจะพบได้อย่างดาดดื่น ส่วนกรณีมหาวิทยาลัยเถื่อน ผมตั้งข้อสังเกตส่วนตัวว่า ถ้าไม่ได้รับอนุญาตจาก สกอ.ก็ถือว่าเถื่อน เหมือนกับหวยเถื่อน ถ้าเป็นสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้วจะไม่เถื่อน ความรู้ทางศาสนาและความเชื่อที่พิสูจน์ไม่ได้จากวิธีการทางวิทยาศาสตร์จะเถื่อนด้วยหรือไม่ และอีกหลายข้อสงสัยที่ไม่ควรสงสัย คำตอบในใจตอนนี้จากอิทธิพลของสื่อคือ ชาวพุทธไม่ใช่ชาวพุทธจริง ผู้นำก็ไม่ใช่ผู้นำทางแห่งความดีจริง การศึกษาอาจไม่ใช่การศึกษาจริง มันเกิดอะไรขึ้นกับระบบสังคมโลกกันหนอในประเด็น อะไรคือความจริงของความเป็นจริง หัวธนูคงเสียบคาอกผมตายเสียก่อนที่จะรู้คำตอบกระมัง

เขียน 12 Jul 2013 @ 08:02 () แก้ไข 12 Jul 2013 @ 08:08, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

หลากหลายประเด็นน่าคิดตามนะคะ