อนุทิน 126310 - อรอุมา รัตนประเสริฐ

หนึ่งปีมีหนึ่งครั้ง

วันนี้ข้าพเจ้าไปไหว้ครูที่คณะ ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาเล่าเรียน

ข้าพเจ้ารู้สึกภาคภูมิใจและขอบพระคุณ คุณครูที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้ข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าจะนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด

เขียน 12 Jul 2013 @ 00:23 ()


ความเห็น (0)