อนุทิน 126283 - วัชราพร วงมู้ดา


อนุทินประจำสัปดาห์ที่ 8 วันที่ 9 กรกฎาคม 2556 โรงเรียนบ้านพารา

           สำหรับสัปดาห์นี้ไม่มีการทำกิจกรรม ทำให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างปกติ  และบางห้องก็เริ่มขึ้นหน่วยที่ 2 ของการเรียน และช่วยสอนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เนื่องจากครูผู้สอนนั้นติดประชุม และในวันศุกร์ทางคณะครูในโรงเรียนทุกท่านได้กำหนดการประชุทขึ้นที่โรงเรียนบ้านพาราในเรื่องต่างๆมากมาย เช่น โครงการอย. น้อย โครงการเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการรักการอ่าน ซึ่งดิฉันก็ได้มอบหมายให้อยู่ในโครงการอย.น้อย ซึ่งเป็นผู้ช่วยในการจัดโครงการ

         

เขียน 11 Jul 2013 @ 09:10 ()


ความเห็น (0)