อนุทิน 126281 - นัทธพงศ์ ส่งอำไพ

                                             สัปดาห์ที่8.  

สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ทุกคน ยุ่งหัวปั่นกับการเตรียมงาน เพื่อเข้ารับการประเมินและติดตามโรงเรียนพระราชทาน ซึ่งโรงเรียนอบจ.บ้านาบอนเคยได้รับเมื่อปี พ.ศ.2537การเตรียมงานไม่ใช่เป็นการทำขึ้นมาใหม่ แต่เปรียบเสมือนเป็นการหาสมบัติจากกรุเก่า ซึ่งเป็นผลงานที่คณะครูได้เคยทำมาแล้วทั้งสิ้น เพียงแค่นำมาจัดแสดงเป็นผลงานวิชาการทั้ง8สาระการเรียนรู้ และเมื่อถึงวันศุกร์ โรงเรียนก็ได้เ้ารับการประเมินโรงเรียนพระราชทาน ซึ่งผลปรากฏว่า ไม่ผิดหวัง โรงเรียนอบจ.บ้านนาบอนได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนพระราชทานต่อไป แล้วต่อในวันเสาร์-อาทิตย์กับค่ายวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น ป3-4 และอบรมโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น ป5-6 ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ซึ่งเป็นน้องๆในสาขา ทั้งปี3และปี4 ทางโรงเรียนพยายามที่จะอำนวยความสะดวกเรื่องสวัสดิการในเรื่องของอาหารการกิน แต่ด้วยในเรื่องงบประมาณ+จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมมีจำนวนมากจึงไม่สามารถจัดการให้ได้ทั่วถึง และในเรื่องสถานที่ซึ่งจัดพร้อมกันทั้ง2โครงการ ทำให้สถานที่อาจจะไม่สดวกเพียงพอต่อการทำกิจกรรม ซึ่งต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ ด้วยซึ่งในภาพรวมแล้ว ผลการทำกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพขแงผู้เรียนเป็นที่น่าพอใจ ได้ผลตอบรับเป็นอย่างดี ซึ่งสังเกตได้ การตอบสนองของนักเรียน มีความสุข ให้ความร่วใมือ เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับกิจกรรม ซึ่งต้องขอขอบคุณสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไปอีกครั้งหนึ่ง และหวังที่จะได้ร่วมงานกันอย่างนี้อีก. 

                                                                                                                         ขอบคุณครับ

เขียน 11 Jul 2013 @ 07:28 ()


ความเห็น (0)