อนุทิน 126258 - นิตยา พฤคฌาญาน

สัปดาห์นี้เริ่มสอนเสร็จแล้วในหน่วยที่ 1 ก็เหลือแต่ทบทวนเพื่อใหเด็กได้สอบกลางภาค การทบทวนเป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่ผุ้เป็นครูต้องทำใหเด็ก เพราะเด็กก้เหมือนเราเมื่อตอนสมัยเรายังเรียน เรียนไปข้างหน้า ลืมข้างหลัง ดังนั้นก่อนสอบเราจึงควรติวให้เด้กเพื่อให้เด็กเกิดความจำในสิ่งที่เรียนมาแล้ว ถ้าเด็กได้รับการทบทวนบ่อย ๆ เชื่อได้เลยเด็กต้องทำข้อสอบได้ เด็กในวัยประถมไม่มีทางที่จะสามารถอ่านหนังสือและสรุปและเข้าใจได้เอง ต้องมีครูคอยเสริมความรู้ให้ภายหลัง การทบทวนในทุกเนื้อหาไม่ได้ทำให้เด้กเกิดความรู้ความจำ เราต้องใหเด็กฝึกทำข้อสอบทีละบท และอธิบายทบทวนไปทีละบท ถ้าทบทวนทีเดียวรวดนอกจากเด็กไม่เกิดความจำแล้ว จะทำใหเด็กเกิดการมั่วในเนื้อหา เด็กความจำยังไม่ดีพอที่จะสามารถจำอะไรเยอะๆ หมั่นให้ทำข้อสอบบ่อย ๆ เมื่อเค้าเจอข้อสอบจริง ๆ จะไม่ทำให้เด้กหวั่นเด็กกลัว แต่ถ้าเรียนอย่างเดียว เมื่อเด้กเจอข้อสอบจะทำให้เด็กตื่นตระหนก กลัว จนอาจทำให้ลืมเนื้อหาที่เรียนมา เพราะถ้าพูดถึงการสอน ไม่ว่าเด็กหรือเราเองย่อมเกิดความตื่นเต้น การกลัวแน่นอน เราต้องข่มความกลัวโดยการฝึกสอบ ฝึกคิด บ่อย ๆ บวกกับทบทวนให้บ่อยๆ ให้เด็กเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ หมั่นฝึก หมั่นทำด้วยตนเอง จะเกิดความรู้ดีที่สุด

เขียน 10 Jul 2013 @ 12:59 ()


ความเห็น (0)