อนุทิน 126250 - ยูมิ

ยูมิ

ศาสนาของคนเราล้วนให้ความหวังแก่ผู้มีความศรัทธา  เช่นเราศึกษาศาสนาสายเทวนิยมจะมีคำกล่าวว่า  มีดินแดนแห่งพันธะสัญญา  แม้ในศาสนาสายอเทวนิยมก็มีคำกล่าวถึงดินแดนสุขาวดี  หรือมียุคพระศรีอริยเมตตรัยนั้นแล

เขียน 10 Jul 2013 @ 08:53 ()


ความเห็น (0)