อนุทิน 126250 - ยูมิ

  ติดต่อ

ศาสนาของคนเราล้วนให้ความหวังแก่ผู้มีความศรัทธา  เช่นเราศึกษาศาสนาสายเทวนิยมจะมีคำกล่าวว่า  มีดินแดนแห่งพันธะสัญญา  แม้ในศาสนาสายอเทวนิยมก็มีคำกล่าวถึงดินแดนสุขาวดี  หรือมียุคพระศรีอริยเมตตรัยนั้นแล

  เขียน:  

ความเห็น (0)