อนุทิน 126229 - วิไลวรรณ์ อุดมศรี

อนุทินประจำสัปดาห์ที่ 8 วันที่ 9 กรกฎาคม 2556 (โรงดาราสมุทรภูเก็ต)

           สำหรับอาทิตย์นี้ไม่มีกิจกรรม จึงทำให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างราบรื่น โดยมีการทำสวนขวดและสำรวจสิ่งมีชีวิตในบริเวณโรงเรียน การทำสวนขวดให้นักเรียนสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตในสวนขวดว่าเป็นอย่างไร และนักเรียนสำรวจสิ่งสิ่งมีชีวิตในบริเวณโรงเรียนว่ามีสิ่งมีชีวิตชนิดใดอาศัยอยู่บ้าง

            ได้รับมอบหมายให้คุมนักเรียนมัธยมฯ3/1 เรื่องจากครูผู้สอนติดประชุม สำหรับอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่สอนสนุกและเต็มที่กับนักเรียน


เขียน 09 Jul 2013 @ 19:25 ()


ความเห็น (0)