อนุทิน 126228 - ธัญญารัตน์ อินทร์ทอง

ดิฉัน นางสาวธัญญารัตน์ อินทร์ทอง ว. 52 เลขที่ 15 เป็นครูฝึกสอนโรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต

ในสัปดาห์ที่ 8 ในสัปดาห์นี้ เริ่มมีกิจกรรมมากขึ้น ตั้งแต่กิจกรรมการอบรมภาษาไทย เต้นแอโรบิค มีการสอนภาษาจีน ภาษาอังกฤษ และเริ่มมีการประชุมโครงงานทางโรงเรียน และเตรียมตัวสำหรับการจัดงานวันวิทยาศาสตร์ ส่วนในด้านการสอน ต้องมีการเตรียมเนื้อหาก่อนสอบ ทดสอบเด็ก และเก็บคะแนน ตรวจหนังสือ สมุด เพื่อเป็นคะแนนเก็บ ต้องจัดการเด็กที่ค้างงาน ต้องตามงานจากนักเรียน และติวข้อสอบอย่างเต็มที่ ซึ่งภายในอาทิตย์นี้ทำให้รู้ว่า คำว่า ครู มีภาระหน้าที่มากขึ้น ต้องดูแลเด็กทุกคนอย่างทั่วถึง จนไม่ค่อยมีเวลาได้พัก


เขียน 09 Jul 2013 @ 19:17 ()


ความเห็น (0)