อนุทิน 126226 - noktalay

noktalay

สัปดาห์หน้าสอบกลางภาค ข้อสอบลงซองเรียบร้อย วันนี้ประชุมรู้ตัวว่าต้องเดินทางไปราชการที่สุราษฏร์ธานีตั้งแต่ ๑๑ - ๑๕ กรกฏาคม....ต้องสลับคาบสอนกันแบบระวิงเลยค่ะ โชคดีที่พี่ๆ ช่วยกันตอบรับว่า "แลกได้ค่ะ ยินดี" ทำให้สอนได้ครบกระบวนการที่ต้องใช้ในการสอนวัดผลกลางภาค...โชคดีของศิษย์จริงๆ 

เขียน 09 Jul 2013 @ 18:01 ()


ความเห็น (0)