อนุทิน 126223 - สารีฮะ การีนา

อนุทินของสัปดาห์แรกของการเป็นนักศึกษฝึกสอน ในการไปโรงเรียนวันแรกในวันที่

14 พ.ค. 2556 เป็นวันที่คุณครูมาเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนทางฝ่ายวิชาการก็มีการจัดการในเรื่องของครูพี่เลี้ยงให้กับนักศึกษาฝึกสอนทั้งสองคน ดิฉันได้ครูพี่เลี้ยงประจำชั้น ป.4 ชื่อคุณครูกัญญารัตน์ นกศรีแก้ว

เช้าวันที่ 16 พ.ค. 2556 เป็นการเปิดเทอมวันแรกในโรงเรียนเต็มไปด้วยนักเรียนหลากหลาย เมื่อเข้าแถวเสร็จนักเรียนก็แยกย้ายกันเข้าห้องเรียน ในแต่ละห้องเรียนได้มีการเลือกหัวหน้าห้องและตัวแทนห้องในการทำหน้าที่ต่างๆโดยมีครูประจำชั้นเป็นผู้ดูแล

วันที่ 17 พ.ค. 2556 ก่อนเข้าแถวนักเรียนทุกคนต้องทำความสะอาดเขตรับผิดชอบเพื่อเป็นการเสริมสร้างนิสัยเป็นระเบียบเรียบร้อย รักความสะอาดให้กับนักเรียน ส่วนเวลาที่เหลือทุกคนในโรงเรียนต่างก็ช่วยการทำงาน เพราะในวันเสาร์ที่ 18 พ.ค. 2556 ที่โรงเรียนบางโรงมีการจัดกิจกกรกมการกุศลเมืองถลางบางโรง

เขียน 09 Jul 2013 @ 13:01 ()


ความเห็น (0)