อนุทิน #126214

  ติดต่อ

ณ ที่ที่นั้น

ฉันพบเธอเสมอ

...

ที่ีที่ว่าง...

จากความต่างแลความเหมือน

ที่ที่ว่าง...

จากความหมายใดกำหนด

ที่ที่ว่าง...

ด้วยหัวใจหลอมเป็นหนึ่ง

ฉันเห็นเธอ...  เขียน:  

ความเห็น (0)