อนุทิน 126212 - บุรชัย

บุรชัย

เมื่อคืนได้มีโอกาสหารือกับเจ้าอาวาสวัดที่ผมจะไปทอดผ้าป่าทางโทรศัพท์ จึงเรียนท่านไปว่า ยอดผ้าป่าสร้างศาลา ที่เรากำลังจะขึ้นไปทอดทางเหนือ ได้ประมาณหนึ่งแสนกว่าบาท ผมไม่ใช่นักธุรกิจ นักวิชาการไม่รวย ได้เท่าไรก็เท่านั้น ถือว่าพอให้งานก่อสร้างดำเนินต่อไปได้ไม่ชะงัก ท่านก็อนุโมทนาสาธุว่าดีแล้ว 

(รูปของศาลาที่ท่านสร้างค้างคาไว้ และคณะผมจะไปช่วยให้การก่อสร้างดำเนินต่อไปได้อยู่ด้านล่าง นี่บอกมาเพื่อให้อนุโมทนา)


จากนั้นท่านหารือต่อว่า หากวัดจะขอนำเงินส่วนหนึ่งไปทำอีกอย่างจะได้หรือไม่ ผมเรียนอธิบายท่านไปว่า ครูบาอาจารย์ของผมสอนไว้ว่า ถ้านำเงินที่ญาติโยมตั้งใจบริจาคมาไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ ทำกรรมผิดหนักเท่ากับย้ายเจดีย์ ผมไม่อาจทำได้ ท่านได้ฟังก็เห็นด้วย ข้อหารือนั้นจึงเป็นอันพับไป และผมเรียนท่านเพิ่มเติมอีกว่า เงินบริจาคนั้น หากผมนำส่งขาดไปแม้เพียงบาทเดียว ก็เท่ากับติดหนี้สงฆ์ ก็เป็นการทำกรรมหนักอีกเหมือนกัน ผมก็ต้องระวังมาก ลงบัญชีไว้ใน spreadsheet อย่างละเอียด และก็จะขอให้ท่านออกใบอนุโมทนาให้กับผู้ที่ต้องการใบนั้นด้วย

เขียนมานี่เพราะรู้สึกว่า ในยุคนี้มีข่าวต่างๆ เป็นเหตุให้สาธารณชนเสื่อมศรัทธา คนสักแต่ว่าห่มผ้าสีเหลืองในพุทธศาสนา(แต่อาจจะไม่มีศีล หรือ ศีลบกพร่อง ทะลุ ด่าง พร้อย)ก็มีแยะ และคฤหัสถ์เรี่ยไรเงินทำบุญ แต่นำไปใช้วัตถุประสงค์ หรือขโมยนำเงินบริจาคไปใช้ส่วนตัวก็แยะ ถือว่าผิดศีล ๕ ข้อ ๒ แล้ว ก็ถือว่าทำกรรมหนัก เท่ากับโยกย้ายพระเจดีย์ และก็เป็นหนี้สงฆ์อีกต่างหาก จึงต้องเขียนเผยแพร่เรื่องนี้ไว้ให้ทราบกันมากขึ้น


มีอีกเรื่องหนึ่งที่อยากเล่าไว้ก็คือ การละเมิด เช่นทำกรรมต่อพระภิกษุ ระดับต่างๆ หรือบุคคลต่างๆ จะมีกรรมหนักไม่เท่ากัน เรื่องนี้คนไทยทั่วไปคงไม่รู้ เช่น การฆ่าสัตว์เล็ก สัตว์ใหญ่ หรือ มนุษย์ บาปไม่เท่ากัน เพราะความสามารถในการพัฒนาจิตและคุณธรรมไม่เท่ากัน ในทำนองเดียงกัน การขโมยทรัพย์สินของคนธรรมดา ของภิกษุหรือคฤหัสถ์ที่เป็นโสดาบัน ที่เป็นสกทาคามี อนาคามี หรือผู้เป็นพระอรหันต์ หรือของสงฆ์ ก็เป็นกรรมหนักในระดับต่างๆ ไม่เท่ากัน


เกี่ยวกับเรื่อนนี้ นึกได้ว่าผมเคยคิดเล่นๆ ไว้อย่างหนึ่งสมัยซอยแถวบ้านผมโดนขโมยตัดสายไฟไปขายว่า ถ้ากฎหมายไทย (ซึ่งมักเลียนความคิดแบบฝรั่ง) นำมโนทัศน์แบบพุทธนี้มาใช้ในการลงโทษอาญาบ้างก็น่าจะดี นั่นคือ พวกขโมยของชาวบ้าน ก็ควรจะโทษสถานหนึ่ง ขโมยของส่วนรวมและของศาสนสถานศาสนาต่างๆ ก็ควรจะลงโทษสถานหนักกว่า ส่วนขโมยและคอรัปชั่นทรัพย์สินของชาติก็ควรจะโดนโทษหนักสุด เพราะกระทบต่อคนหมู่มาก ถ้านำแนวคิดนี้ไปใช้ได้ คนจะเกรงกลัวกฏหมายมากขึ้น 


เขียน 09 Jul 2013 @ 09:26 ()


ความเห็น (0)