อนุทิน 126204 - ถวิล

ถวิล
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ


รู้จักยิ้มไหว้ ทักทาย  ไม่มาทำงานสาย

ไม่นินทาเจ้านาย        มีใจต่อหน้าที่

ทำดีให้ถูกกาลเทศะ   รู้จักเสียสละตามกาล

เอื้อเฟื้อต่อเพื่อนบริวาร  งานไม่เสียหาย

มีกุศโลบายในการทำงาน  ไม่เกียรติคร้านเมื่อนายสั่ง

พึงหวังได้ว่า      หน้าทีการงานเจริญแน่นอนเขียน 09 Jul 2013 @ 01:25 ()


ความเห็น (0)