อนุทิน 126203 - อรอุมา รัตนประเสริฐ

คนเราเมื่อโกรธเหมือนเถ้าถ่าน พร้อมที่จะมอดไหม้ คนใกล้ตัวตลอดเวลา

เขียน 08 Jul 2013 @ 23:42 ()


ความเห็น (0)