อนุทิน 126200 - ถวิล

  ติดต่อ

ถ้าหมั่นเรียน  เรียนอะไรก็ย่อมรู้

ถ้าหมั่นดู  ดูอะไร ก็ย่อมเห็น

ถ้าหมั่นทำ  ทำอะไร ก็ต้องเป็น

ถ้าไม่เล่น  หมั่นทำ จักจำเริญ

 

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)