อนุทิน 126200 - ถวิล

ถวิล

ถ้าหมั่นเรียน  เรียนอะไรก็ย่อมรู้

ถ้าหมั่นดู  ดูอะไร ก็ย่อมเห็น

ถ้าหมั่นทำ  ทำอะไร ก็ต้องเป็น

ถ้าไม่เล่น  หมั่นทำ จักจำเริญ

 

เขียน 08 Jul 2013 @ 22:23 () แก้ไข 08 Jul 2013 @ 22:27, ()


ความเห็น (0)