อนุทิน 126196 - ศิริพรรณ บูเก็ม

สัปดาห์ที่ 8

         สัปดาห์นี้เป็นอีกหนึ่งสัปดาห์ที่เริ่มมีฝนตกเลยทำให้ตอนเช้าและตอนเย็นเล่นเอาเปียกปอนกันทั้งคุณครูและนักเรียน การจัดการเรียนการสอนนักเรียนห้องป.5 ได้จักกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่อง การสืบพันธุ์และการขยายพันธุ์สัตว์ โดยให้นักเรียนได้ทำแผนผังความคิดเกี่ยวกับการสืบพันธุ์และการขายพันธุ์สัตว์ ส่วนป.6 ได้จัดการกิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง ระบบหายใจ โดยให้นักเรียนวาดแผนภาพพร้อมกับออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียน ทำให้นักเรียนเกิดทักษะต่างๆ จากการนำเสนอผลงานของตนเอง เช่น การตอบคำถามจากเพื่อนๆในห้อง เป็นต้น ส่วนกิจกรรมชุมนุม วิชาการทำอาหารนั้น สัปดาห์นักเรียนได้ลงมือทำเมนู คือ ยำวุ้นเส้น นักเรียนได้ลงมือทำและกินกันอย่างอร่อย อิ่มกันไปตามๆกัน

เขียน 08 Jul 2013 @ 21:13 ()


ความเห็น (0)