อนุทิน #126180

ครบรอบ ๒๐ ปีแห่งการละสังขารอาจารย์พุทธทาสภิกขุ

๘ กรกฎาคม ๒๕๓๖ เวลา ๑๑.๒๐ น.

  

เขียน:

ความเห็น (0)