อนุทิน 126170 - กมลรัตน์ ไทยกลาง

สัปดาห์ที่ ๘ ระหว่างวันที่ ๑-๕  กรกฎาคม  ๒๕๕๖

   สำหรับสัปดาห์ที่ ๘ การเรียนการสอนเป็นไปอย่างปกติ คือแต่ละวิชาจะใช้เวลาคาบละ ๔๕ นาที ซึ่งเวลาที่เหลือจะใช้ในการเตรียมงานกีฬาเทศบาลในด้านต่างๆ ตามที่ได้รับคำสั่ง  ทุกคนได้ทำหน้าที่ของตัวเองเองเต็มที่ แต่มีบางวันที่ช่วงหลังพักเที่ยงจะไม่ได้จัดการเรียนการสอน เนื่องจากมีการเรียกซ้อมเชียร์  และสำหรับวันพฤหัสบดีในช่วงเช้าจะมีการจัดการเรียนการสอนตามปกติ  และประมาณบ่าย ๓ คณะครูในโรงเรียนได้เดินทางไปเกาะสมุยเพื่อแข่งขันกีฬาถ่ายโอนระดับภาคใต้ ซึ่งหนึ่งในคณะครูมีดิฉันอยู่ด้วย  ซึ่งการไปเกาะสมุยในครั้งนี้สนุกมากๆ และทำให้ดิฉันได้เรียนรู้อะไรหลายอย่าง

เขียน 08 Jul 2013 @ 10:28 ()


ความเห็น (0)