อนุทิน 126169 - ปัทมา คลี่ฉายา

สัปดาห์ที่ 8 วันที่  1  - 7 กรกฎาคม พ.ศ.2556  @โรงเรียนสตรีภูเก็ต

         สวัสดีเพื่อนๆทุกคน ค่ะ สัปดาห์ที่นี้ มีกิจกรรมอื่นมากมาย จนบ้างทีเยอะจนลืมไปบ้างแล้ว 555 

ในสัปดาห์นี้ เนื้อหาที่สอนในม.1 จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ การทดลองหาแป้งในใบชบาด่าง,กระบวนการการสังเคราะห์ด้วยแสงและการสืบพันธุ์ ของพืชดอก  ในเนื้อนี้ ได้ให้นักเรียนได้ปฎิบัติการลองเองเพื่อที่จะสามารถคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาต่างๆด้วยตนเอง พร้อมทั้งให้นักเรียนส่งตัวแทนในกลุ่มออกมาสรุปผลการทดลองหน้าชั้นเรียน และ ตอบคำถามหลังการทดลอง โดยครูจะคอยสรุปและเฉลยคำตอบผลการทดลองท้ายคาบ ในกิจกรรมการทดลองนี้ นักเรียนมีความสนใจและให้ความร่วมมือในการทดลองดีมาก       เนื่องจาก มีบ้างห้องที่ติดเข้าอบรมโครงการต่างๆ จึงทำให้บ้างคาบไม่ได้เรียนตามตารางสอน ครูจึงขอนัดสอนคาบอิสระที่นักเรียนว่าง และ ได้ติวเนื้อหาทั้งหมดเพื่อที่จะเน้นย้ำความรู้ไปสอบกลางภาคอีกด้วย

      ส่วนเนื้อหาที่สอน ม.5 ก็คือ ชีวะ เรื่อง โรคที่ถ่ายทอดตามลักษณะทางพันธุกรรม โครโมโซมเพศและโครโมโซมร่างกาย การเกิดมิวเทชั่น และได้ติวเนื้อหาทั้งหมดที่ได้เรียนเพื่อไปสอบกลางภาค

      กิจกรรมที่นอกเหนือจากการสอน ก็คือ เข้าประชุม เรื่องงานเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพฯ ซึ่งจะได้ร่วมงานกับครูพี่เลี้ยง แสดงผลงานของนักเรียนตามพระราชดำรัสของพระองค์  เป็นงานที่ดิฉันคิดว่ายิ่งใหญ่และตื่นเต้นที่สุดในชีวิตแล้วค่ะ

      ส่วนจะมีสาระว่าอย่างไร ติดตามชมและเป็นกำลังใจให้ด้วยน่ะค่ะ รับรองว่าผลงานของโรงเรียนสตรีภูเก็ตครั้งนี้ มีที่นี้ที่เดียวในโลกจริง ๆ ค่ะ เกี่ยวกับต้นไม้ชนิดหนึ่งที่ไม่ค่อยได้รับความสนใจและยังไม่มีใครวิจัยในเรื่องนี้อย่างจริงจัง แต่นี้คือ จุดเด่นที่โรงเรียนไขหาความลับของมันเจอ 

เขียน 08 Jul 2013 @ 10:17 ()


ความเห็น (0)