อนุทิน 126165 - มารีนี กาซอ

สัปดาห์ที่ ๘ ระหว่างวันที่ ๑-๕ ของเดือนกรกฎาคม

               การจัดการเรียนการสอนในสัปดาห์นี้เป็นไปอย่างปกติเหมือนกับทุกสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ในการจัดการเรียนการสอนเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากเป็นช่วงฝึกซ้อมกีฬาเทศบาลซึ่งจะเริ่มในวันที่ ๑๒-๒๐ กรกฎาคมนี้ ทำให้การจัดการเรียนการสอนต้องลดเวลาจาก ๑ ชั่วโมงเป็น ๔๕ นาที โดยเฉลี่ยแล้วโรงเรียนจะเลิกประมาณ ๑๔.๑๕ นาที หลังจากนั้นนักเรียนเริ่มมีการฝึกซ้อมกีฬา ซ้อมกองเชียร์ เป็นต้น และดิฉันมีหน้าที่รับผิดในส่วนของกีฬากรีฑา โดยจะฝึกซ้อมทุกวันหลังเลิกเรียน แต่ในสัปดาห์นี้วันพฤหัสบดีคุณครูได้ไปสัมมนาที่เกาะสมุยซึ่งดิฉันได้มีโอกาสไปด้วยเป็นการสัมมนาเชิงวิชาการโรงเรียนถ่ายโอน ครั้งที่ ๗

เขียน 08 Jul 2013 @ 09:12 ()


ความเห็น (0)