อนุทิน 126154 - ธีรเดช

ธีรเดช

สัปดาห์ที่ 8 วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2556

สัปดาห์ที่ 8 สัปดาห์นี้ มีกิจกรรมหลายอย่างที่นอกเหนือจากงานและภาระหน้าที่การสอน อย่างเช่น กีฬาเทศบาลที่กำลังจะแข่งขันในวันเสาร์ที่ 13 ใกล้จะถึงนี้ เลยมีการฝึกซ้อมหนักขึ้น โดยนักกีฬาแบตมินตันที่ผมมีส่วนรับผิดชอบอยู่ ก็จะไปซ้อมกันตั้งแต่บ่ายโมงครึ่ง ถ้าวันไหนผมไม่มีสอนในช่วงบ่ายก็จะไปพร้อมนักกีฬา แต่ในทุกๆวันแล้ว ก็จะไปอยู่ซ้อมนักกีฬา

ในด้านของกระบวนการจัดการเรียนการสอน ในรายวิชาเคมีพื้นฐาน แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวัน ก็จะยกปฏิกิริยารอบๆตัวนักเรียน และที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้นักเรียนเกิดการตระหนักถึงประโยชน์และโทษของแก๊สพิษต่างๆที่มนุษย์เป็นสาเหตุทำให้เกิดผลกระทบที่ตามมา โดยถ้าสามารถที่จะป้องกัน ควบคุม และแก้ไขได้ นักเรียนจะเกิดคำถามที่เชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของนักเรียน ส่วนในรายวิชาโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ พื้นฐาน แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง วิวัฒนาการของดาวฤกษ์ นักเรียนสามารถที่จะเปรียบเทียบและอธิบายได้ว่าดาวฤกษ์ต่างๆที่อยู่บนท้องฟ้า ซึ่งมีมวลที่ต่างกันทำให้ดาวฤกษ์มีบั้นปลายชีวิตที่ต่างกัน

เขียน 07 Jul 2013 @ 21:16 ()


ความเห็น (0)