อนุทิน 126149 - สุนิษา ดิษฐาภรณ์

         สัปดาห์ที่ 8 ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในด้านการสอนดี โดยสัปดา์ห์นี้ให้นักเรียนชั้น ป.4 ทำการทดลองซึ่งนักเรียนมีความสนใจมากที่จะเรียนรู้โดยให้นักเรียนทดลองเรื่องการสร้างอาหารของพืช ส่วนนักเรียนชั้น ป.5 ให้นักเรียนวาดวัฏจักรของสัตว์แล้วให้ออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียน นักเรียนมีความชื่นชอบมากเมื่อได้ทำงานเป็นกลุ่ม

          สัปดาห์นี้ทางโรงเรียนเริ่มจะมีงานการแข่งขันกีฬาโรงเรียนเพื่อความสามัคคีของนักเรียนทุกคนในโรงเรียนนักเรียนจึงเริ่มมีการฝึกซ้อมกีฬาต่างๆที่ตนเองลงแข่งกันดูแล้ว เป็นบรรยากาศที่ดีอีกอย่างหนึ่งภายในโรงเรียน

เขียน 07 Jul 2013 @ 19:56 ()


ความเห็น (0)