อนุทิน 126128 - อ.นุ

  ติดต่อ

กัลยาณมิตรท่านหนึ่งมอบ หนังสือคิดถึงสวนโมกข์ มาให้..
ทำให้ผมรู้สึก คิดถึงอาจารย์พุทธทาส...ขึ้นมาจับใจ


  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)