อนุทิน #126128

กัลยาณมิตรท่านหนึ่งมอบ หนังสือคิดถึงสวนโมกข์ มาให้..
ทำให้ผมรู้สึก คิดถึงอาจารย์พุทธทาส...ขึ้นมาจับใจ


เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)