อนุทิน 126127 - อังศนา มาทอง

ขอย้อนเวลานะคะ  เมื่อเดือนที่แล้วเข้าอบรมผู้ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา รุ่นที่ 11/2556  ระหว่างวันที่ 18-22 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุม Centenary Hall ชั้น 4  อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  เป็นอีกเรื่องดีๆที่น่าประทับใจ  บรรจุความรู้ใหม่ลงในพื้นที่สมองเขียน 06 Jul 2013 @ 22:03 () แก้ไข 06 Jul 2013 @ 22:04, ()


ความเห็น (0)