อนุทิน 126103 - แสงแห่งความดี...

ขอขอบคุณ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ของชุมชนแห่งนี้ ที่ให้เกียรติ ติดตามอ่านบันทึกของข้าพเจ้ามาตลอดระยะเวลา 4 ปี ในขณะตัวข้าพเจ้าเองกลับมีเวลาอ่านบันทึกในชุมชนแห่งนี้ของท่านอื่น น้อยเกินไป ...


ข้าพเจ้าขอตอบแทนสุขจากการได้เขียน เล่าเรื่องราวต่างๆ ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของข้าพเจ้าเป็นการตอบแทน...สังคมอุดมปัญญาแห่งนี้  ทดแทนสิ่งที่ข้าพเจ้าขาดตกบกพร่องไปข้าพเจ้าเพียงหวังว่า...ผลึกความคิดอันน้อยนิดของข้าพเจ้าที่ถ่ายทอดไว้นี้ ข้าพเจ้าอยากให้บางมุมคิด บางมุมอ่าน ของข้าพเจ้าเหล่านี้ ตกทอด กลับคืนสู่สังคม....บ้าง


ข้าพเจ้าเองก็รู้สึกภาคภูมิใจในชีวิตของคนธรรมดา ตัวเล็ก  ๆ คนหนึ่งแล้ว  ที่ได้ทำบางสิ่งบางอย่างที่หัวใจอยากทำ 

..

แค่นี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติในชีวิต....ที่ได้เกิดมาแล้วด้วยความเคารพ


เขียน 06 Jul 2013 @ 13:15 () แก้ไข 06 Jul 2013 @ 14:06, ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะคุณแสง...นกน่ารักมากค่ะ...ชื่ออะไรค่ะ...เป็นคนชอบอ่านมาก...แต่บันทึกน้อยค่ะ

อยากเป็นดังผลไม้ที่ให้นกได้จิกกิน หรือเป็นต้นไม้ที่ให้นกกาได้อาศัย เป็นร่มเงาให้ผู้คนได้พึ่งพิง ที่ออกมาจากน้ำใจ ไม่ใช่น้ำเงินค่ะ