อนุทิน 126098 - นัทภาพพิมพ์

นัทงานภาพพิมพ์

การพิมพ์ภาพเป็นงานที่พัฒนาต่อเนื่องมาจากการวาดภาพ  ซึ่งเป็นการ จินตนาการชิ้นงานที่มีการ ประยุกต์  บูรณาการ งานศิลปะ หลาย ๆ อย่าง ผสมกันได้อย่างกลมกลืนโดย เนื้องาน  ที่มีลักษณะเหมือนกัน  หลอมรวม เป็นเรื่องราว ต่าง ๆ ซึ้ง เกิดจากการจินตนาการของแต่ละบุคคลที่จะคิด สร้างสรรค์ งานของตนเอง  งานภาพพิมพ์ทั่วไปมีลักษณะเช่นเดียวกับจิตรกรรมและภาพถ่าย คือตัวอย่างผลงานมีเพียง 2 มิติ ส่วนมิติที่ 3 คือ ความลึกที่จะเกิดขึ้นจากการใช้ ภาษาเฉพาะของทัศนศิลป์ อันได้แก่ เส้น สี น้ำหนัก และพื้นผิว สร้างให้ดูลวงตาลึกเข้าไปในระนาบ 2 มิติของผิวภาพ แต่ภาพพิมพ์มีลักษณะเฉพาะ ที่แตกต่างจากจิตรกรรมตรงกรรมวิธีการสร้างผลงานที่จิตรกรรมนั้น ศิลปินเป็นผู้สร้างสรรค์ขีดเขียน หรือวาดภาพระบาย สีลงไปบนผืนผ้าใบ กระดาษ หรือสร้างออกมาเป็นภาพโดยทันที แต่การสร้างผลงานภาพพิมพ์ ต้องสร้างแม่พิมพ์ขึ้นมาเป็นสื่อก่อน แล้วจึงผ่านกระบวนการพิมพ์ ถ่ายทอดออกมาเป็นภาพที่ต้องการได้ทุกประการ ในปัจจุบันได้พัฒนาการพิมพ์ภาพขึ้นมาอย่างมากมาย  มีการนำเอาเครื่องจักรกลต่างๆเข้ามาใช้ในการพิมพ์  ทำให้การพิมพ์มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว และ เป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย เนื่องจาก มีสื่อและอุปกรณ์ ที่ทันสมัย  สามารถนำไปประยุกต์ กับงานศิลปะแขนงอื่นได้เป็นอย่างดี


เขียน 06 Jul 2013 @ 11:06 ()


ความเห็น (0)