อนุทิน 126071 - dejavu monmon

  ติดต่อ

​เมื่อวานผมหยิบวิทยานิพนธ์มาอ่าน เรื่อง "ทฤษฎีความจริงในพุทธปรัชญาเถรวาท" เขียนโดย ชาญณรงค์ บุญหนุน และวันนี้ก็หาเวลาอ่าน ไปพบกระดาษ A4 พับครึ่งใช้สำหรับคั่นหนังสือ ด้านหนึ่งเป็นบทคัดย่อสารนิพนธ์ เต็มไปด้วยตัวอักษร ส่วนด้านหลังหลังเป็นกระดาษขาว เขียนด้วยลายมือ ๑๑ บรรทัด ซึ่งคือลายมือผมเอง ไม่รู้เขียนไว้เมื่อไร จึงนำมาทำเป็น PP และเก็บสาระไว้ในอนุทิน


  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (1)

ป.
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณคะ