อนุทิน #126071

​เมื่อวานผมหยิบวิทยานิพนธ์มาอ่าน เรื่อง "ทฤษฎีความจริงในพุทธปรัชญาเถรวาท" เขียนโดย ชาญณรงค์ บุญหนุน และวันนี้ก็หาเวลาอ่าน ไปพบกระดาษ A4 พับครึ่งใช้สำหรับคั่นหนังสือ ด้านหนึ่งเป็นบทคัดย่อสารนิพนธ์ เต็มไปด้วยตัวอักษร ส่วนด้านหลังหลังเป็นกระดาษขาว เขียนด้วยลายมือ ๑๑ บรรทัด ซึ่งคือลายมือผมเอง ไม่รู้เขียนไว้เมื่อไร จึงนำมาทำเป็น PP และเก็บสาระไว้ในอนุทิน


เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (1)