อนุทิน 126028 - Wasawat Deemarn

Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๔๕๐๕ |

"มหัศจรรย์"

ที่มา : http://www.thaidphoto.com/forums/showthread.php?t=264730

ผู้บันทึกภาพเป็น "นักบินพาณิชย์" นะครับ
ภาพที่ได้จึงไ่ม่ใช่มุมทั่วไปที่เราได้เห็น

เขียน 04 Jul 2013 @ 14:55 () แก้ไข 04 Jul 2013 @ 16:46, ()


ความเห็น (0)