อนุทิน #126028

| อนุทิน ... ๔๕๐๕ |

"มหัศจรรย์"

ที่มา : http://www.thaidphoto.com/forums/showthread.php?t=264730

ผู้บันทึกภาพเป็น "นักบินพาณิชย์" นะครับ
ภาพที่ได้จึงไ่ม่ใช่มุมทั่วไปที่เราได้เห็น

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)