อนุทิน 126017 - Wasawat Deemarn

Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๔๕๐๔ |

"อย่าผลักไส"

"... แทนที่จะช่วยให้ผู้ป่วยที่หมดหวังในการรักษา จบชีวิตโดยเร็ว เราน่าจะช่วยให้เขาสามารถอยู่กับความเจ็บป่วยและทุกขเวทนาได้โดยไม่ทุกข์ใจ เช่น ช่วยให้เขาวางใจอย่างถูกต้อง รู้จักการทำสมาธิภาวนา แนะนำเขาให้ยอมรับความเจ็บป่วย และอยู่กับมันได้โดยไม่ผลักไส เพราะยิ่งผลักไสปฏิเสธความเจ็บปวด ก็ยิ่งทุกข์ ..."

พระไพศาล วิสาโล

เขียน 03 Jul 2013 @ 21:56 ()


ความเห็น (0)