อนุทิน #126002

นิสิต มจร ทุกท่าน  ที่ได้เรียนคณะคุรุศาสตร์  มจร เชียงใหม่   ซึงผมเองก็ได้ไปที่คุรุสภามาแล้ว และได้คำแนะนำจากคุรุสภาว่า ถ้าเราอยากได้ไบประกอบวิชาชีพ  เราต้องเทียบโอนรายวิชา  ๙ มาตรฐานของทางคุรุสภา  และได้เเนบไฟล์ให้มาใด้ดูแล้วครับ  ขอจงโชคดีทุกท่านนะครับ....เทียบโอนรายวิชา ขอใบประกอบวิชาชีพ.pdf

เขียน:

ความเห็น (1)

ขอบคุณครับผม