อนุทิน 125969 - Ka-Poom

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เรื่องพระเรื่องโยม...เป็นเรื่องที่เปราะบาง
ทำให้นึกถึง...แนวทางที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านให้มา หลังตะวันตกดินไม่ควรพูดสายโทรศัพท์กับพระ หรือมีเรื่องไม่จำเป็นก็ไม่ควรไปคลุกคลีกับพระ ...ไม่อยู่สองต่อสองทั้งลับหูและลับตา

บนเส้นทางการปฏิบัติระวังตัวมาตลอด ที่รอดมาได้เพราะเราตระหนักรู้ในตัวเราว่าเราทำอะไร... แต่เมื่อมาวันหนึ่ง เราได้ไปเป็นเจ้าภาพบวชเด็กคนหนึ่ง พ่อแม่ครูบาอาจารย์บอกว่า ผู้เป็นเจ้าภาพต้องรับทั้งผิดและชอบ

อยู่มาวันหนึ่ง ท่านก็มาบอก...เด็กมันกำหนดขึ้น ให้จัดการเรื่องนี้
ก็นะ...ของกำหนัดมันขึ้น ใครเตือนไม่ฟังหรอก เรื่องราคะตัณหานี่ร้ายมาก ยิ่งผู้หญิง ราคะตัณหาเยอะมาก เป็นภัย...เรารู้เราจึงต้องระวังที่เรา รักษาที่เรา ไม่อย่างนั้นไปสึกพระออกมาเสื่อมซึ่งพระพุทธศาสนา

แม้ถูกด่าว่าเป็นคนไม่เอาพระ ไม่ไปคลุกคลีกับพระ รักษาแต่หน้าที่ของตนเองตามความตั้งใจที่ตั้งไว้ ในจุดยืนอันแน่วแน่ของตนเอง ก็ย่อมไม่เป็นปัญหาไม่สร้างปัญหา แก่...สมณะท่าน

วันนี้ได้ติดตามเรื่องราวหลายเรื่อง...ก็ได้แต่ถอนหายใจ
ก้มหน้าก้มตา ทำหน้าที่ เมื่อได้ทบทวนใจทบทวนความตั้งใจเอาแน่วแน่
แล้วก็...
ผ่องถ่ายความในใจนี้ออกมาซะหน่อย


เขียน 02 Jul 2013 @ 17:00 ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ระวังจะมีคน "สึกชี" นะครับ  อาจารย์   555

สุภาพสตรีหรือว่าผู้หญิงทุก ๆ คนที่ชอบไปหาพระ ต้องให้ผู้ชายไปเป็นเพื่อนอยู่เป็นเพื่อน ผู้ชายคนนั้นต้องเป็นผู้ละอายต่อบาปเกรงกลัวต่อบาป จะเป็นเด็กผู้หญิงหรือจะเป็นเด็กนักเรียนนักศึกษาหรือผู้หญิงชาวบ้านธรรมดาทุก ๆ คน ให้ทุกคนรับทราบไว้ว่าเรากำลังทำความผิด ถ้าไม่ทำตามพระวินัยของพระพุทธเจ้า แม้แต่จะมีผู้หญิงไปด้วยกันเป็นร้อย ๆ คนก็ยังไม่คุ้มครองอาบัติพระได้


พระพุทธเจ้าท่านไม่ยกเว้นใครเลยแม้แต่ผู้หญิงคนนั้นเป็นมารดาของพระรูปนั้นไม่ให้อภิสิทธิ์พระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเป็นพิเศษนะ


ให้ทุก ๆ คนเข้าใจตามนี้ว่าเราทั้งหลายกำลังพากันทำความผิด กำลังทำลายพระธรรมพระวินัยของพระพุทธเจ้านะ เป็นสิ่งที่ไม่ดี เป็นโลกวัชชะ โลกเค้ารังเกียจ โลกเค้าติเตียน


เป็นผู้หญิงไม่ควรจะไปคลุกคลีกับพระ ไม่ควรจะไปอุปัฏฐากพระ ให้พากันเคารพนับถือในพระพุทธเจ้านะ อย่าได้พากันทำความผิดกัน บางทีเราเป็นโยม เป็นฆราวาสเราอาจจะยังไม่รู้พระวินัยของพระ เพราะว่าพระรูปที่เรากำลังเกี่ยวข้องนั้นไม่บอกไม่สอน เมื่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ออกหนังสือตักเตือนนี้ ให้ทุกคนรับรู้รับทราบไว้ว่า เรากำลังพากันทำความผิดนะ ที่มันผิดแล้วก็แล้วไป อย่าได้พากันทำความผิดอีกนะ


ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๖

ประกาศเรื่องผู้หญิง...