อนุทิน 125945 - panchatan

panchatan

ไปเที่ยวศูนย์การค้า พบธุรกิจใหม่เข้าโดยบังเอิญ เป็นธุรกิจใหม่ก็จริง แต่กำลังได้รับความนิยมมาก โดยเฉพาะคนวัยหนุ่มสาว ยอมเจ็บ ยอมเสียเงินเพื่ออะไรก็ได้ ตามที่่่ใจตัวเองปรารถนา สำหรับชายนัยว่า เพิ่มความเป็นแมนขึ้นอะไรเป็นแมนไม่เป็นแมน เข้าใจยากอยู่  การสักในยุคปัจจุบันมีการพัฒนาขึ้นทั้งอุปกรณ์ที่ใช้และรูปแบบ...ผู้ให้บริการบอกว่า สัก เจ็บปวดน้อยลงกว่าแต่ก่อน

เขียน 02 Jul 2013 @ 07:51 ()


ความเห็น (0)