อนุทิน 12594 - Ka-Poom

Ka-Poom

คำสอนท่านพุทธทาสภิกขุ...

"สิ่งที่ต้องระมัดระวัง ตั้งข้อสังเกตเป็นพิเศษอย่างหนึ่งก็คือ เรากำลังทำกันได้แต่เพียงรู้ธรรมะแต่"ไม่มี"ธรรมะ ยังไม่มีธรรมะใช้ในการแก้ปัญหานั้นๆ อย่างเพียงพอ เราไม่บังคับตัวเองให้มีธรรมะอย่างที่เราได้เรียนรู้ เรายังไม่ละอายในการที่เราไม่มีธรรมะ เรายังไม่กลัวอันตรายอันเกิดขึ้นจากที่เราไม่มีธรรมะ การสอนและการเรียนธรรมะ ยังเป็นสิ่งที่มีผลไม่คุ้มทุน กิจกรรมธรรมโฆษณ์ จึงมุ่งไปในทางการกระทำให้มีธรรมะยิ่งกว่าที่จะเพียงแต่ให้รู้ธรรมะเท่านั้น"

 

เขียน 22 Jun 2008 @ 12:51 () แก้ไข 22 Jun 2008 @ 12:52, ()


ความเห็น (0)