ติดต่อ

อนุทิน #12593

อนิจจัง...

เมื่อเราทำผิดศีลข้อใดข้อหนึ่งแล้ว เราจะพลาดพลั้งไปทำผิดศีลข้ออื่นๆ ด้วยได้อย่างง่ายดาย ด้วยความฉลาดทางปัญญาสมองอันมาจากความคิดพิจารณาเหตุและผลตามประสบการณ์ทางสมอง แต่ปัญญาญาณไม่ทำงานเนื่องจากมีกำลังไม่มากพอที่หยุดยั้ง "จิต" นี้ได้ เราจึงต้องพึงสะสมสติให้มีกำลังด้วยความเพียรทุกขณะจิต

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)