อนุทิน #12593

อนิจจัง...

เมื่อเราทำผิดศีลข้อใดข้อหนึ่งแล้ว เราจะพลาดพลั้งไปทำผิดศีลข้ออื่นๆ ด้วยได้อย่างง่ายดาย ด้วยความฉลาดทางปัญญาสมองอันมาจากความคิดพิจารณาเหตุและผลตามประสบการณ์ทางสมอง แต่ปัญญาญาณไม่ทำงานเนื่องจากมีกำลังไม่มากพอที่หยุดยั้ง "จิต" นี้ได้ เราจึงต้องพึงสะสมสติให้มีกำลังด้วยความเพียรทุกขณะจิต

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)