อนุทิน 12593 - Ka-Poom

Ka-Poom

อนิจจัง...

เมื่อเราทำผิดศีลข้อใดข้อหนึ่งแล้ว เราจะพลาดพลั้งไปทำผิดศีลข้ออื่นๆ ด้วยได้อย่างง่ายดาย ด้วยความฉลาดทางปัญญาสมองอันมาจากความคิดพิจารณาเหตุและผลตามประสบการณ์ทางสมอง แต่ปัญญาญาณไม่ทำงานเนื่องจากมีกำลังไม่มากพอที่หยุดยั้ง "จิต" นี้ได้ เราจึงต้องพึงสะสมสติให้มีกำลังด้วยความเพียรทุกขณะจิต

เขียน 22 Jun 2008 @ 12:30 () แก้ไข 22 Jun 2008 @ 12:54, ()


ความเห็น (0)