อนุทิน 125928 - พ.แจ่มจำรัส

  ติดต่อ

วรรคทองของบล็อกเกอร์
"... เมล็ดพันธุ์แห่งชีวิต คือความหวังที่ยังรอจังหวะผลิแตก ตามเหตุปัจจัยที่เหมาะสม...ต่อไป

ขอบคุณธรรมชาติ ที่สะท้อน สอนธรรม ให้ยืนหยัดอย่างมีความหวังต่อไป   "

จากบันทึกชื่อ " เมล็ดพันธุ์แห่งชีวิต " http://www.gotoknow.org/posts/519212  ของบันทึก Tawandin

  เขียน:  

ความเห็น (0)