อนุทิน 125926 - สุมลฑา พลรัตน์

สัปดาห์ที่ 7 ระหว่างวันที่ 24-28 เดือนมิถุนายน 2556

  สัปดาห์นี้ที่โรงเรียนมีการเลือกประธานนักเรียนกันในวันอังคารที่ 25 มิถุนายนซึ่งจะทำให้นักเรียนตื่นเต้นของนักเรียนเป็นอย่างมากและนักเรียนจะได้รอลุ้นว่าพรรคที่ตัวเองชอบจะได้เป็นประธานนักเรียนหรือไม่ และวันที่ 26 มิถุนายน มีการจัดวันสุทรภู่ขึ้น ซึ่งดิฉันก็ได้พานักเรียนไปชั้น ม.2/2  และ ม.3/1 ไปร่วมงานวันสุนทรภูของโรงเรียนทำให้นักเรียนได้รับความรู้และความสนุกเป็นอย่างมากและในสัปดาห์นี้ได้มีการจับฉลากเพื่อแบ่งสีนักเรียนแต่ละห้องสำหรับการแข่งขันกีฬาสี

     สำหรับด้านการจัดการเรียนการสอนในสัปดาห์นี้สอนเรื่อง ปัจจัยที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชต่อ โดยใช้ปัจจัยด้านแสงแดด โดยการให้นักเรียนนำต้นถั่วเขียวที่ปลูกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมาใช้ในการเรียนการสอนต่อโดยนำต้นถั่วเขียวต้นที่ 1วางไว้ในที่ที่มีแดดส่องถึงและรดน้ำทุกวัน ส่วนต้นที่ 2 วางไว้ในกล่องทึบและรดน้ำทุกวัน เป็นเวลา 1สัปดาห์ แล้วนำต้นมาทั้ง2 ต้นมาเปรียบเทียบดูความแตกต่างนกเรียนส่วนใหญ่ก็ทำตามที่ครูบอกได้ดีมากแต่จะมีนักเรียนบางส่วนที่ไม่เข้าใจคำสั่ง เช่น รดน้ำเฉพาะต้นไม้ที่มีแดดส่องถึง หรือ บางคนนำมาตากแดดทั้งสองต้นแล้วรดน้ำแค่ต้นเดียว จึงให้ให้ผลการทดลองคลาดเคลื่อน ครูจึงใช้วิธีการนำตัวอย่างของเพื่อนที่ทำถูกต้องมาใช้ในการสอนเพื่อให้นักเรียนสามารถสรุปผลการทดลองได้

 

ภาพกิจกรรมวันสุนทรภู่


เขียน 01 Jul 2013 @ 13:02 () แก้ไข 01 Jul 2013 @ 13:51, ()


ความเห็น (0)