อนุทิน 125922 - สุมลฑา พลรัตน์

สัปดาห์ที่6ระหว่างวันที่ 17-21 เดือนมิถุนายน 2556

  สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ 6 แล้วของการเป็นครูฝึกสอนทุกอย่างเริ่มดีขึ้นตามลำดับ  สัปดาห์นี้ได้จัดการเรียนการสอน เรื่องปัจจัยที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชโดยจะให้นักเรียนปลูกถั่วเขียวโดยการทดลองนี้จะศึกษาเรื่องน้ำที่เป็นปัจจัยต่อการเจริญเติบโตของพืช  ซึ่งครูจะให้นักเรียนปลูกถั่วเขียว 2 ต้นโดยให้นักเรียนนำกระถางต้นไม้และดินมาจากบ้าน ส่วนต้นถั่วเขียวครูจะเพาะมาให้ ปลูกโดยต้นที่ 1 รดน้ำทุกวัน ต้นที่ 2 ไม่ต้องรดน้ำ ซึ่งการทำกิจกรรมนี้สามารถสร้างความตื่นเต้นให้กับนักเรียนได้เป็นอย่างมากเพราะนักเรียนทุกคนต่างต้องการมีต้นไม้เป็นของตัวเอง แต่ก็มีนักเรียนบางส่วนไม่สนใจกับกิจกรรมที่ครูให้ทำเลยและมักจะเล่นและพูดคุยอยู่ในห้องเรียนตลอดเวลาเมื่อครูให้ทำแบบทดสอบนักเรียนกลุ่มนี้ก็มักจะทำได้คะแนนน้อยมาก ซึ่งครูก็หาวิธีการแก้ปัญหา คือ นักเรียนที่ไม่นำอุปกรณ์มาทำการทดลองครูจะให้นักเรียนไปทำที่บ้านและนำมาส่งครูในคาบหน้า


เขียน 01 Jul 2013 @ 12:35 () แก้ไข 01 Jul 2013 @ 12:36, ()


ความเห็น (0)