อนุทิน 125920 - บุรชัย

  ติดต่อ

แวะไปอ่านคำถอดเทปพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์เล็ก ซึ่งแสดงธรรมระหว่างทำกัมมัฏฐานเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ ท่านกล่าวว่า ฝันว่าคุยกับ "เพื่อน" ท่าน เพื่อนท่านว่าสมัยนี้คนๆ หนึ่งก็มีอุปาทานขันธ์เกิน ๕ ไปแล้ว (บางคนก็กว่า ๑๐) 

เพราะเทคโนโลยีแท้ๆ 

  เขียน:  

ความเห็น (0)