อนุทิน 125920 - บุรชัย

บุรชัย
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

แวะไปอ่านคำถอดเทปพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์เล็ก ซึ่งแสดงธรรมระหว่างทำกัมมัฏฐานเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ ท่านกล่าวว่า ฝันว่าคุยกับ "เพื่อน" ท่าน เพื่อนท่านว่าสมัยนี้คนๆ หนึ่งก็มีอุปาทานขันธ์เกิน ๕ ไปแล้ว (บางคนก็กว่า ๑๐) 

เพราะเทคโนโลยีแท้ๆ 

เขียน 01 Jul 2013 @ 11:42 ()


ความเห็น (0)