อนุทิน 125916 - วัชราพร วงมู้ดา

  ติดต่อ

 

สัปดาห์ที่ 7 วันที่ 24 -8 มิถุนายน 2556

        สัปดาห์นี้ในเรื่องของการสอนก็เหมือนเดิมจัดมีการนำสื่อการสอนมาประกอบการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มพูนความรู้ต่อไปในเรื่องต่างๆกิจกรรมในสัปดาห์มี วันสำคัญทางภาษาไทยและวันต่อต้านยาเสพติด ทางโรงเรียนได้จัดตกแต่งบอร์ดและแหล่งการเรียนรู้ให้กับนักเรียน ซึ่งนักเรียนก็สนใจและหาความรู้เพิ่มเติมได้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ
ที่จัดให้และในวันเดียวกันทางโรงเรียนได้จัดโครงการรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดของประเทศไทยคำขวัญวันต่อต้านยาเสพติดประจำปี
2556 "ยาเสพติดจะพินาศคนไทยทั้งชาติต้องร่วมมือกัน" นักเรียนได้รับความรู้และสนุกสนานในกิจกรรม  เขียน:  

ความเห็น (0)