อนุทิน #125911


วันที่ ๒-๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ กำหนดเดินทางไปศึกษาดูงานที่จีน ถึงสิบสองปันนา

วันที่ ๙-๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เดินทางเข้ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ วังน้อย เพื่อร่วมออกข้อสอบกลางวิชา งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา

เขียน:

ความเห็น (1)

อยากนั่งเรือล่องโขงไปสิบสองปันนาจัง  กลับมาอาจารย์นำเรื่องสิบสองปันนามาลงบันทึกให้อ่านบ้าง

นะ  ขอบคุณล่วงหน้าจ้ะ