อนุทิน 125903 - ยุวดี ดำหาย

สัปดาห์ที่ 7 ของการฝึกการประสบการณ์วิชาชีพครุ เป็นสัปดาห์ที่ข้าพเจ้าและเพื่อนๆได้พานักเรียนไปศึกษาดูงานนอกสถนที่ตามโครงการ สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั้งยืน ( Eco  school ) มีนักเรียนตามโครงการ จำนวน 45 คน โดยสถานที่แรกคือ การไปศึกษาการทำผลิตภัณฑ์ชีวภาพ หรือที่เรียกว่า น้ำหมักชีวภาพ ซึ่งสามารถมาทำเป็น น้ำยาล้างจาน ย่าฆ่าแมลง น้ำยาปรับผ้านุ้ม ซึ่งประหยัดต้นทุน ของครัวเรือนได้เป็นอย่างดี หลังจากได้ศึกษา การทำผลิตภัณฑ์ชีวภาพแล้ว พาเด็กไปศึกษา เศรษฐกิจพอเพียงการทำนาในขวด ซึ่งทำให้เด็กๆสนใจ สนุกรับฟังและลงมือปฎิบัติ ในการดำนาในขวดได้อย่างสนุกสนาน พร้อมทั้งได้รับความรู้ รู้ถึงคุณประโยชน์ของข้าวได้เป็นอย่างดี 

ในการทำโครงการในครั้งนี้ได้เสียงตอบรับจากเด็กได้เป็นอย่างดีได้ทั้งความรู้ ประสบการณ์ และได้ทั้งการลงมือปฎิบัติจริง จึงทำให้เด็กๆสนุกและมีความสุขกันทั่วหน้า ทางคณะครูฝึกสอนบรรลุเป้าหมายเป็นไปได้ด้วยดี

เขียน 30 Jun 2013 @ 23:43 ()


ความเห็น (0)